Energi Danmark A/S – Koncernregnskab 2020 Copenhagen Stock Exchange:END

Energi Danmark A/S – Koncernregnskab 2020 Copenhagen Stock Exchange:END

Aarhus den 26. marts 2021

Energi Danmark koncernen opnåede en omsætning på 44,9 mia. DKK i 2020, da cross-border aktiviteter og fortsat stigende gasaktivitet modvirkede effekten af lavere elforbrug og historisk lave priser. I marts 2020 ramte COVID-19 pandemien Europa og påvirkede økonomier samt elforbrug i alle lande. Lavere leverancer til kunder end forventet, kombineret med lave margener på grund af historisk lave energipriser, resulterede i et beskedent resultat før skat på 40,6 mio. DKK. Grundet IFRS-regnskabsprincipperne er det desuden ikke muligt at indtægtsføre en gasværdi på 167,1 mio. DKK i regnskabet for 2020, som derfor først indregnes i 2021- regnskabet.

Energi Danmarks gasafdeling er blevet en vigtig og integreret del af koncernens forretningsgrundlag, hvor fysisk gas benyttes til at afdække kundernes energiforbrug. Pr. 31. december 2020 har Energi Danmark koncernen en optjent MtM-gasværdi på 167,1 mio. DKK, som grundet IFRS-regnskabsprincipperne ikke kan indregnes i 2020-årsregnskabet men først i efterfølgende regnskabsår.

Trods fortsat intens konkurrence på alle markeder formåede Energi Danmark koncernen at indgå leveringskontrakter på samlet 42,8 TWh med kunderne på de nordiske og det tyske marked til fremtidig levering i de kommende fem år. I 2020 leverede Energi Danmark koncernen 34 TWh elektricitet til forbrugerne på de nordeuropæiske markeder og håndterede 5,3 TWh produktion på vegne af produktionskunder i hovedsageligt Danmark og Sverige. Mere end 63% af det leverede kundeforbrug blev leveret til kunder uden for Danmark, hvilket understøtter koncernens internationale ambition om at levere energiløsninger på tværs af grænserne.

Grundet de usikre finansielle markeder i 2020 valgte Energi Danmark koncernen at forlænge løbetiden på koncernens 750 mio. DKK virksomhedsobligation i et år, i stedet for at udstede en ny obligation. Energi Danmark koncernen forventer, som planlagt, at indfri obligationen (ISIN: DK0030400973) ved udløb 22. juni 2021.

”Løbetidsforlængelsen viser, at koncernens obligationsejere ser Energi Danmark koncernen som et veldrevet og solidt selskab. Energi Danmark koncernen vil gerne takke obligationsejerne for deres støtte og samarbejde i løbet af året,” udtaler adm. direktør Jørgen Holm Westergaard.

Den 11. februar 2021 blev det annonceret, at de nuværende aktionærer Andel og NRGi overtager hele ejerskabet af Energi Danmark A/S. Som følge heraf træder Energi Nord Holding, EWII Energi, SEF Energi og Fonden Langelands Elforsyning ud af aktionærgruppen, hvor Andel-koncernen bliver den fremtidige majoritetsejer med 63,65% af aktierne i Energi Danmark koncernen. Fremover vil Energi Danmark koncernen blive bakket op af to meget kapitalstærke aktionærer, som begge er fast forankret i det danske energimarked.

”Både Andel og NRGi har et langvarigt og meget tæt forhold til Energi Danmark koncernen,” oplyser bestyrelsesformand Jesper Hjulmand. ”Sammen står vi stærkt i udviklingen af koncernens strategiske retning inden for de nordeuropæiske energimarkeder,” fortsætter han.

Yderligere oplysninger:Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65.Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.

Årsrapporten 2020 fremlægges på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2021.

  • Energi Danmark AS – Annual Report 2020

News Highlights

  • Headline: Energi Danmark A/S – Koncernregnskab 2020 Copenhagen Stock Exchange:END
  • Check our latest news updates now.
Disclaimer: If you need to update/edit/remove this news or article then please contact our support team.
For Latest Updates Follow us on Google News
Bollyinside - US Local News & Breaking News Stories
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0