Thursday, October 21, 2021

Selskabsmeddelelse nr. 5/2021 Copenhagen Stock Exchange:ERRIA

Must Read

__________________________________________________

Erria A/S annoncerer årsrapport for 2020_________________________________________________

18. marts 2021

Årsrapport 2020

ERRIAs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2020. Omsætningen udgjorde DKK 20,4 mio. og overstiger dermed selskabets senest udmeldte forventninger på DKK ca. 15 mio. Driftresultat (EBIDTA) udgjorde DKK 0,6 mio. mod et underskud på 1,1 mio i 2019.Foruden det tilfredsstillende resultat har selskabet også formået at vækste Offshore Personnel Service-divisionen samt at etablere Marine Warranty Survey-divisionen. Under COVID-19-pandemien har ERRIA formået at opretholde en solid og tilfredstillende drift og fortsat med at servicere sine kunder. Dette skyldes især en ekstraordinær og meget professionel indsats fra medarbejderne, som har formået at navigere i bla. rejseforbud og karantæneregler i mange lande rundt om i verden.

Højdepunkter for 2020 for Erria A/S

  • Omsætning DKK 20,4 mio. (2019: DKK 25,4 mio.)
  • EBITDA DKK 0,6 mio. (2019: DKK -1,1 mio.)
  • Årets resultat DKK 0,6 mio. (2019: DKK -2,4 mio.)
  • Bogført egenkapital DKK -10,2 mio. (2019: DKK -10,8 mio.)
  • Ændring i kontantbeholdning DKK 0,2 mio. (2019: DKK -0,1 mio.)

RapporteringspolitikMed henblik på at spare omkostninger og forenkle den interne administration har selskabet valgt ikke at udarbejde konsolideret regnskabsaflæggelse for Erria A/S og Erria Container Services (ECS) for regnskabsåret 2020. Derfor afspejler den forventede omsætning af Erria A/S ikke de betydelige indtægter, som ECS opnåede i 2020.

Forventninger til 2021Erria A/S forventer, at den samlede omsætning vil udgøre DKK 45-55 mio., og at EBITDA vil andrage DKK plus/minus DKK 1 mio. i 2021 ekskl. resultater relateret til ECS.Der er indtruffet væsentlige begivenheder mellem rapporteringsdatoen og offentliggørelsen af denne årsrapport for 2020, og selskabet henviser i den forbindelse til selskabsmeddelelse nr. 1/2021 & 2/2021, hvor indgåelse af flerårige kontrakter med Alcatel Submarine Networks & Maersk Drilling omtales.

Søren Storgaard                              Henrik N. AndersenBestyrelsesformand                         Adm. Direktør

Yderligere information

Kontakt: Selskabets adm. direktør / CEO Henrik N. Andersen på tlf. +45 3336 4400, e-mail: henrik@erria.dk.

Erria A/S Torvet 21, 1 DK-4600 Køge CVR: 15300574e-mail: info@erria.dk

Certified Adviser:Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK-2840 Holte. Hjemmeside: www.nordencef.dk.Kontaktperson: John Norden, tlf. +45 2072 0200, e-mail: jn@nordencef.dk.

  • Erria AS 2020 årsregnskab

News Highlights

  • Headline: Selskabsmeddelelse nr. 5/2021 Copenhagen Stock Exchange:ERRIA
  • Check our latest news updates now.
Disclaimer: If you need to update/edit this article then please visit our help center. For Latest Updates Follow us on Google News

More Articles Like This

Latest News